ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019 
 
Benvolgut/da soci/a: 
El proper dissabte 28 d’octubre es realitzarà l’assemblea general ordinària de l’associació 
Puigverd, Sant Jordi i el Drac a les 20.30 h. a la sala de plens de l’Ajuntament, amb el següent 
ordre del dia: 
 
1. Aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2018. 
2. Detall econòmic XIV edició de la Llegenda de Sant Jordi 2019.  
3. Projecte per a la XV edició (2020). 
4. Renovació parcial de la junta, càrrecs de vicepresident i secretari.  
Recordem que tots els socis majors d’edat i al corrent de pagament poden ser escollits. 
Si hi ha algun voluntari/a haurà de comunicar-ho a la junta abans del 26 d’octubre per tal de 
poder comprovar els requisits (ser soci i tenir la quota del 2019 pagada)  i poder presentar els 
noms el dia de l’assemblea. 
 
Donada la importància dels temes a tractar, t’agrairem la teva assistència. 
 
Puigverd de Lleida, octubre de 2019 
 
La Presidenta 
Noèlia Vallverdú