ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
 
Benvolgut/da soci/a: 
El proper dissabte 27 de Novembre es realitzarà l’assemblea general ordinària de l’associació 
Puigverd, Sant Jordi i el Drac a les 19.30 h. a la sala de plens de l’Ajuntament, amb el següent 
ordre del dia: 
 
1. Aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2019.   
2. Projecte per a la XV edició (2022). 

3. Canvi d'ubicació e informacions diverses
4. Renovació parcial de la junta, càrrecs de Presidenta i tresorera  
Recordem que tots els socis majors d’edat i al corrent de pagament poden ser escollits. 
Si hi ha algun voluntari/a haurà de comunicar-ho a la junta abans del 26 de Novembre per tal de 
poder comprovar els requisits (ser soci i tenir la quota del 2019 pagada)  i poder presentar els 
noms el dia de l’assemblea. 
 
Donada la importància dels temes a tractar, t’agrairem la teva assistència. 
 
Puigverd de Lleida, Novembre de 2021 
 
La Presidenta Noèlia Vallverdú

RESULTATS DEL CARRECS ENTRANS A LA JUNTA RECTORA

SR. Xavier Ocaña

Sra. Lucia Seró Felices

Sra. Pilar Barranco

Sr. Cristian Sanchez

Sr. Abraâo Lucas Nunes

CONTINUEN:

Noelia Vallverdú, M. Lluïsa Abert, Ruben Albana

i DEIXA EL CARREC : Marisol Bosch